Hormonálna dysbalancia

Hormonálna dysbalancia

Je dôležité vnímať svoje telo. Počúvať ho a pomôcť mu zvládať prirodzené procesy jednoduchšie, prirodzenejšie. Starnutie, sprevádzané hormobálnou dysbalanciou je bežnou súčasťou ľudského života. Nevyhne sa mu nikto z nás.

Sprevádzané je viacerými prirodzenými hormonálnymi javmi. Ako v prípade žien, tak i v prípade mužov. Úbytok pohlavných hormónov je pri nežnom pohlaví začiatkom obdobia, ktorému hovoríme menopauza, u mužov je to zas andropauza.

V oboch prípadoch je toto životné obdobie náročné. Telo prechádza mnohými zmenami a je dôležité vyrovnať sa s nimi. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu, napríklad k progresu osteoporózy či kardiovaskulárnych ochorení.

Počas menopauzy a andropauzy však trpí aj naše duševné zdravie. Zmeny sú stresujúce, sme podráždení, nesvoji. Pomoc pre hormonálnu dysbalanciu existuje a je na blízku.

Klinika MEDICOR ponúka všetkým ľuďom v období životných hormonálnych zmien a dysbalancie odborné poradenstvo a ambulanciu, v ktorej sú vám k dispozícii špecialisti na gynekológiu, osteoporózu, endokrinológiu, estetickú medicínu, psychológiu a psychiatriu.

 

Rozhovory, videá a články

novinky

novinky

akcie

akcie

blog

blog

MUDr. Janka Holešovská

Klinika Medicor pôsobí na trhu estetickej medicíny už viac ako 15 rokov, vedúcim lekárom kliniky je MUDr. Janka Holešovská, MBA, ktorá je certifikovaným špecialistom v oblasti anti-age, pravidelne sa zúčastňuje popredných workshopov, seminárov a medzinárodných kurzov.