Liečba stresovej inkontinencie (u žien)

Liečba stresovej inkontinencie (u žien) Inkontinecia je nevedomý, nechcený, nežiadúci únik moču. Napriek skutočnosti, že cca 30-50 percent žien rôzneho veku trpí týmto problémom, aj v dnešnej vyspelej dobe sa len malé percento z nich zverí odborníkovi aj napriek tomu, že v poslednom období nastáva významný rozmach tak vo vyšetrovacích metódach, ako aj v možnosti…